Verzekeringen hebben niet ieders dagelijkse aandacht. De meeste mensen hebben zelfs een hekel aan alles wat er met verzekeringen en verzekeraars te maken heeft en de branche heeft het zichzelf ook niet makkelijk gemaakt. Graaiende bankdirecteuren, woekerpolissen, extra service-bijdragen, de kredietcrisis, faillissementen van DSB en Icesave, er zijn veel oorzaken te bedenken voor het feit, dat de reputatie van de financiële wereld op dit moment niet zo goed is.

 

Toch zijn het juist al dit soort zaken, die er voor zorgen, dat een integer intermediair in verzekeringen en hypotheken bestaansrecht heeft. Veel relaties zien het nut van één aanspreekpunt op verzekeringsgebied, als tenminste de afspraken worden nagekomen, de zaken werkelijk in orde

Verzekeringen voor particulieren

 

 

worden gemaakt, problemen niet verschoven maar opgelost worden.

 

Ook bij het verzekeren van zogenaamd simpele risico’s is begeleiding door iemand die dagelijks hiermee bezig is, verstandig. Weet u, dat orthodontie voor kinderen niet vergoed wordt door de tandartsverzekering, maar door de aanvullende verzekering? Weet u exact het verschil tussen de herbouwwaarde van uw huis en de vrije onderhandse verkoopwaarde? Toch zijn dit slechts twee kleine voorbeelden van weetjes, die u veel geld kunnen besparen. Een professional verdient zichzelf meestal gemakkelijk terug.

 

Belt u gerust voor een afspraak!

Verzekeringen voor het MKB, voor de ZZP-er en voor de IT-bedrijven hebben gemeen, dat zij door de ondernemer veelal gezien worden als een noodzakelijk kwaad. Een noodzakelijk kwaad bovendien, dat veel tijd kost.

 

Laat u begeleiden door professionals, die u de zorg en de controle uit handen nemen. Mensen, die weten waarover ze het hebben en gewoon doen wat ze beloven. Voor ons zijn de IVA, de WGA, de verzuimcijfers, de Wet verbetering Poortwachter dagelijkse kost. Wij lichten u graag voor en helpen u om uw weg

te vinden in het woud van regeltjes van de overheid. U houdt beslist tijd over voor uw onderneming!

 

Wilt u, dat uw personeel op de hoogte gesteld wordt van de verzekeringsoplossingen, die u als “benefits” voor uw “employees” heeft getroffen? Of wilt u een presentatie over de

Verzekeringen voor ondernemers

 

 

collectieve ziektekostenverzekering, die u heeft afgesloten? Wilt u een vrijblijvende analyse van uw (ZZP)-verzekeringspakket? Het kan allemaal.

 

Belt u gerust voor een afspraak!

Het overkomt iedereen wel eens, er gaat iets mis in het leven. Gelukkig kunt u zich voor veel risico's verzekeren, zodat u een beroep kunt doen op professionele hulp en een adequate schadebehandeling, afgerond met een schadevergoeding of schadeherstel.

 

Belt u ons na een schade zodra dit mogelijk is, wij helpen u graag verder!  035-582 02 64

 

Algemeen bij schade

Wanneer zich een schade voordoet is het van belang verergering te voorkomen, u mag 'noodmaatregelen' (laten) nemen.

 

 • Neemt u altublieft contact met ons op, zodat over de verdere gang van zaken overlegd kan worden.
 • Laat u zich bij een schade aan een derde niet uit over de schuldvraag, de verzekeraar zal dit voor u uitzoeken.
 • Bij een schade aan uw woning is vaak herstel mogelijk in opdracht van de verzekeraar, dat scheelt u een hoop 'gedoe'.

Schade, en dan?

 

 

Autoschade

Tip: Zorg dat u altijd een aanrijdingsformulier in de auto hebt. (Heeft u geen aanrijdingsformulier? Download dan het formulier onderaan deze pagina). Vul op het aanrijdingsformulier alvast uw eigen gegevens in, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, verzekeringsmaatschappij en polisnummer. Dat scheelt een hoop zoekwerk op het moment, dat u het formulier nodig hebt

 

Direct doen:

 • Zorg na de aanrijding allereerst voor de veiligheid van mens en dier. Waarschuw, of laat derden de hulpdiensten waarschuwen als er gewonden zijn. Laat gewonden nooit alleen.
 • Leg de feiten samen met de tegenpartij volledig vast op het schadeformulier. Teken de situatie ruw uit en vergeet niet de beide partijen de voorzijde van het formulier moeten ondertekenen.
 • Thuis kunt u de achterzijde van het formulier invullen en nog eventuele details toevoegen (niet aan de voorzijde!) met betrekking tot de omstandigheden en de aansprakelijkheid.
 • Bedenk dat veel mensen een mobiele telefoon bezitten, vraag om hulp, indien nodig.
 • De vluchtstrook is geen veilige plaats, zet uw auto zover mogelijk in de berm, laat passagiers altijd uitstappen en een veilige plaats zoeken. Vergeet niet de veiligheidshesjes aan te (laten) doen.
 • Doe geen uitspraken over de schuldvraag, uw verzekeringsmaatschappij zoekt dit voor u uit.
 • Maak foto's van de situatie ter plaatse, de meeste mobiele telefoons zijn hiervoor te gebruiken.

 

Thuis doen:

 • Wij adviseren u geen opdracht tot herstel te geven zonder overleg met ons. Wellicht kunt u gebruik maken van afspraken tussen verzekeraar en schadehersteller, waardoor u gratis vervangend vervoer krijgt en een vermindering van het eigen risico.
 • Bij ruitschade adviseren wij u gebruik te maken van de schadehersteller die op uw groene kaart is vermeld. Hierdoor zal het eigen risico verminderen en vaak zal dit bij herstel van de ruit geheel vervallen

Download het

aanrijdingsformulier

(PDF)

Download het

schadeformulier

(PDF)